Пн/Пт: 09.00 - 18.00

Время работы

Украина, г. Днепр

пр. Дмитрия Яворницкого 93, оф. 117, 119

(067) 523-42-45

Звоните, мы всегда на связи

Garant Cadastr

НЕДОСКОНАЛІСТЬ ПОРЯДКУ ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ АБО БЕЗДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ. ВІДСУТНІСТЬ МЕХАНІЗМУ ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ТА БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ КАДАСТРОВИХ РЕЄСТРАТОРІВ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПОРЯДКУ.

Запроваджений, на законодавчому рівні, механізм персоніфікації відповідальності посадових осіб, що здійснюють ведення державного земельного кадастру, шляхом визначення особливого правового статусу державного кадастрового реєстратора, на практиці має певні недоліки. Нестача кадрів, велике навантаження на держслужбовців, як наслідок - брак часу розібратися в складних випадках, відсутність курсів підвищення рівня кваліфікації державних кадастрових реєстраторів, а іноді і не додержання службовцями вимог законодавства у сфері запобігання і протидії корупції, призводять до непоодиноких випадків порушення посадовцями вимог чинного законодавства, прав фізичних, юридичних осіб та держави. Станом та теперішній час, Державний кадастровий реєстратор самостійно приймає рішення про внесення відомостей до Державного земельного кадастру, надання таких відомостей, про відмову у здійсненні таких дій. В той час, дії або бездіяльність зазначеної посадової особи можуть бути оскаржені лише в судовому порядку (ст.39 ЗУ «Про Державний земельний кадастр»). Механізм оскарження рішень, дій та бездіяльності державних кадастрових реєстраторів в адміністративному порядку на сьогодні відсутній, в той час, як оскарження в судовому порядку є тривалим та затратним.
У розв'язанні викладеної проблеми та удосконаленні порядку оскарження неправомірних дій та бездіяльності державних кадастрових реєстраторів зацікавлене широке коло осіб, у тому числі сторони: з боку влади, територіальних громад, фізичних та юридичних осіб.
Відсутність, зазначеного механізму оскарження рішень, дій або бездіяльності державних кадастрових реєстраторів в адміністративному порядку, значно впливає на тривалість процесу вирішення порушених питань. 
Зазначені обставини призводять до значних порушень прав землевласників, які, внаслідок прийняття посадовими особами неправомірних рішень, обмежені в можливості права розпорядження своїми земельними ділянками. З огляду на те, що Держава є гарантом права власності громадян, тривале не врегулювання існуючої проблеми підриває ступінь довіри суспільства до державних органів та держави в цілому.
Суттєвий вплив відчуває аграрний сектор. Орендарі земельних ділянок сільськогосподарського призначення, при тривалому оформленні права оренди землі з причини порушень посадовими особами законодавства, не можуть вчасно приступити до оброблення земельних ділянок. Своєчасне вирішення питань у сфері ведення державного земельного кадастру, вбереже аграріїв від безпідставного понесення збитків.
Окремо слід зазначити, що отримання відомостей з Державного земельного кадастру, зокрема Витягів про земельну ділянку, витягів з технічної документації про нормативно грошову оцінку земельної ділянки - є базовими для нарахування податкового зобов’язання платникам податків.
Плата за землю, що розташована в межах населених пунктів є місцевим податком і зараховується до відповідних місцевих бюджетів за місцем розташування земельних ділянок (до міських, сільських та селищних бюджетів). Несвоєчасного оформлення прав на землю землевласниками та землекористувачами, внаслідок неправомірних дій або бездіяльності посадових осіб, призводе до недофінансування територіальні громад. 
Позитивний досвід розв’язання зазначеної проблеми наявний у сфері податкового законодавства. Статтею 56 Податкового кодексу України передбачене оскарження рішень прийнятих контролюючими органами в адміністративному або судовому порядку. У разі коли платник податків вважає, що контролюючий орган неправильно визначив суму грошового зобов'язання або прийняв будь-яке інше рішення, що суперечить законодавству або виходить за межі повноважень контролюючого органу, встановлених цим Кодексом або іншими законами України, він має право звернутися до контролюючого органу вищого рівня із скаргою про перегляд цього рішення.
За результатами проведеного аналізу, доцільно визначити наступні шляхи розв’язання існуючої проблеми:
- проведення центральним органом виконавчої влади у сфері земельних відносин регулярної систематизації випадків невірного застосування норм чинного законодавства у сфері ведення Державного земельного кадастру. Вироблення єдиного підходу до їх вирішення та надання рекомендацій щодо застосування норм чинного законодавства у сфері означених питань до територіальних органів виконавчої влади для подальшого доведення інформації до кадастрових реєстраторів.
- відкриття телефонної гарячої лінії підтримки діяльності Державних кадастрових реєстраторів, для надання можливості службовцям в режимі реального часу отримати консультацію при вирішенні складних питань.
- запровадження проходження посадовцями курсів підвищення кваліфікації та складання іспитів за результатами проходження навчання. 
- прийняття законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про Державний земельний кадастр» щодо порядку оскарження рішень, дій або бездіяльності у сфері ведення Державного земельного кадастру», схваленого Кабінетом Міністрів України від 1 лютого 2017р., що стане одним з найбільш ефективних шляхів розв’язання проблеми. Механізм оскарження рішень, дій та бездіяльності державних кадастрових реєстраторів в адміністративному порядку буде закріплено на законодавчому рівні, а процедура оскарження стане більш доступною для громадян. 
Зокрема, проектом Закону пропонується надати повноваження Держгеокадастру та його територіальним органам щодо скасування рішень державних кадастрових реєстраторів, прийнятих з порушенням норм чинного законодавства. Це має значно спростити процедуру розгляду відповідних скарг від фізичних та юридичних осіб та сприятиме прискоренню виправлення помилкових даних Державного земельного кадастру, залишаючи можливість оскарження відповідних рішень, дій або бездіяльності у суді.
Одночасно з тим, прийняття зазначеного законопроекту може стати основою для створення в територіальних органах виконавчої влади робочих груп, основною задачею яких буде розгляд скарг, які надійшли від фізичних та юридичних осіб, в найкоротший термін. 
На підставі вищенаведеного, з метою покращення якості роботи державних кадастрових реєстраторів, доцільно подати зазначені пропозиції на розгляд до центрального органу виконавчої влади з питань земельних відносин. 
Застосування комплексного підходу до вирішення існуючої проблеми забезпечить вирішення спірних питань в найкоротший термін з мінімальним фінансовим навантаженням для фізичних та юридичних осіб, а також, до спрощення процедури оскарження неправомірно прийнятих рішень, що в подальшому, значно розвантажить судову систему. Впровадження комплексу запропонованих заходів, посилить контроль за дотриманням законності у сфері земельних відносин, стане додатковим важелем контролю за прийняттям відповідних рішень у сфері ведення Державного земельного кадастру, сприятиме однаковому застосуванню законодавства, що регулює дані правовідносини, висвітлить нагальні проблеми та спірні питання, виявить найбільш характерні порушення чи неправильне застосування державними кадастровими реєстраторами норм права, підвищить ступінь довіри населення до органів державної влади.

Автор: Ярослава Височенко